Strategia podatkowa

Udostępnione raporty na potrzeby realizacji obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”) w zakresie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata podatkowe.

2020-POBIERZ PLIK 2021-POBIERZ PLIK 2022-POBIERZ PLIK