Social Header

Information For Suppliers

Witaj, dostawco Otis!

Chcemy dostarczać światowej klasy produkty i usługi.
Jakość naszych produktów i usług zależy od jakości naszego łańcucha dostaw. Dla zapewnienia tej jakości współpracujemy z naszymi dostawcami w celu poprawy jakości i ceny dla naszych klientów.

Kodeks postępowania dla dostawców

Otis Elevator Company postępuje zgodnie z kodeksem etycznym i zachowuje się etycznie we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Nasz kodeks etyczny, jak również jego uzupełnienie dotyczące podarunków biznesowych otrzymywanych od dostawców, można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Nasza polityka dotycząca podarunków oparta jest na zachowaniu bezstronności i wzajemnego szacunku. Chcemy unikać nawet wrażenia, że decyzje biznesowe firmy Otis są oparte na jakichkolwiek innych przesłankach niż istota naszych relacji biznesowych. Dodatkowo, pod podanymi niżej adresami opisano sposoby zgłaszania wszelkich wątpliwości lub naruszeń naszej polityki etycznej.

Zgłaszanie niewłaściwego postępowania

Jeśli dowiesz się o niewłaściwym postępowaniu związanym z Otis lub popełnionym przez któregokolwiek pracownika Otis, któregokolwiek z Twoich pracowników lub pracowników partnerów biznesowych, oczekujemy, że niezwłocznie nas powiadomisz. Możesz skontaktować się z Globalnym Biurem ds. Etyki i Zgodności Otis pod adresem ethics@otis.com lub jeśli wolisz skontaktować się z Otis anonimowo, możesz skorzystać z jednego z kanałów raportowania skonfigurowanych w tym celu. Aby dowiedzieć się więcej o naszych kanałach raportowania, kliknij tutaj.

Działania dostawcy

Wydajność dostawców jest niezbędnym elementem rozwoju światowej klasy zintegrowanego łańcucha dostaw. Dostawcy Otis muszą spełniać oczekiwania dotyczące wydajności. Złoty program dostawców OTIS pomaga dostawcom poprawić wydajność, a tym samym poprawić ogólną działalność.