Kanały raportowania

Zgłoś problem

Wszyscy pracownicy powinni bez skrępowania zadawać pytania i zgłaszać faktyczne lub podejrzane naruszenia lub wykroczenia.

Absoluty Otis leżące u podstaw zaangażowania firmy w bezpieczeństwo, etykę i jakość wiążą się z fundamentalnym zobowiązaniem pracowników Otis, aby zawsze postępować właściwie i wiedzieć, kiedy zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości. Jeśli pracownik nie jest pewien właściwego sposobu działania, dostępne są zasoby, które mogą mu w tym pomóc. Zgłoś problem bezpośredniemu przełożonemu, dowolnemu kierownikowi, pracownikowi ds. Etyki i zgodności z przepisami, członkowi działu prawnego lub działu kadr. Ponadto dostępne są anonimowe kanały raportowania.

Polityka zakazu podejmowania działań odwetowych

Otis zabrania działań odwetowych przeciwko wszystkim, którzy w dobrej wierze zgłaszają lub biorą udział w dochodzeniu w sprawie faktycznego lub podejrzewanego naruszenia Absolutów Otis, zasad lub procedur firmy, a także przepisów ustawowych i wykonawczych.

Nasza kultura etyczna zależy od tego, czy pracownicy postępują właściwie, mówią i zgłaszją jeśli zauważają coś niepokojącego. Otis zapewnia, że ci, którzy zgłaszają obawy lub zgłaszają nadużycia, mogą to zrobić bez obawy o odwet. Otis bez zwłoki zbada wszelkie zarzuty dotyczące odwetu. Pracownicy, którzy okażą się zaangażowani w działania odwetowe, będą podlegać karze dyscyplinarnej aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.
Mobileline– a mobile ready tool.

 

Dostępne kanały raportowania

Telefonicznie
00-800-111-1111 wew. 833-833-3001
Anonimowa infolinia dotycząca etyki i zgodności
Prowadzona przez zewnętrznego dostawcę spoza Otis. Możesz zadzwonić pod bezpłatny numer z USA, Kanady i Portoryko. Dzwoniąc spoza Stanów Zjednoczonych, musisz najpierw wybrać odpowiedni kod dostępu AT&T Direct znajdujący się tutaj. Odsłuchaj komunikat, a następnie wybierz bezpłatny numer. W razie potrzeby zapewnieni zostaną tłumacze ustni.
Elektronicznie
Internetowa, anonimow,a elektroniczna linia do przesyłania zgłoszeń
Możesz zgłosić swoje wątpliwości drogą elektroniczną bez ujawniania swojego nazwiska. Dzięki elektronicznemu zgłoszeniu utworzysz kod dostępu, aby sprawdzić odpowiedź
Za pomocą e-maila
Możesz zgłosić swoje obawy, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  
ethics@otis.com
Listownie
Formularz papierowy
(patrz pliki PDF poniżej)
Możesz zgłosić swoje obawy za pomocą formularza papierowego lub pisma na adres: Otis
Otis
World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest ktoś, komu mogę zgłosić swoje obawy?

Obawy można zgłaszać przełożonemu, pracownikowi działu prawnego lub działu personalnego, dowolnemu kierownikowi lub pracownikowi ds. etyki i zgodności z przepisami. Otis ma wielu specjalistów ds. etyki, którzy mogą odpowiedzieć na Twoje pytania lub skontaktować się z Tobą, jeśli masz coś do zgłoszenia. Pamiętaj, że wszyscy odgrywamy rolę w ochronie kultury etycznej i reputacji naszej firmy poprzez zgłaszanie podejrzeń lub potencjalnych nadużyć.

Co jeśli chcę pozostać anonimowy?

Zasadniczo najlepszym sposobem komunikacji z kierownictwem lub biurem ds. etyki i zgodności z przepisami jest kontakt bezpośredni. Zrozumiałe jest jednak, że może zaistnieć sytuacja, gdy chcesz omówić ważne kwestie, ale nie chcesz udostępniać swojego imienia i nazwiska lub tożsamości. Aby zachować anonimowość, możesz zgłosić swoje obawy:

  • Pisemnie – wysyłając zgłoszenie do globalnego biura ds. etyki i zgodności z przepisami pocztą na adres 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, U.S.A. 06032 lub za pomocą e-maila na adres ethics@otis.com.

Gdzie mam wysłać zgłoszenie papierowe?

Pisemne komunikaty można przesyłać na adres:
Otis, World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

Or emailed to: ethics@otis.com
Aby wyświetlić i wydrukować formularz zgłoszenia w wersji papierowej, pobierz pliki PDF dostępne na stronie

Jaka jest polityka firmy Otis w odniesieniu do działań odwetowych?

W Otis nie tolerujemy działań odwetowych, a nasza polityka zakazu działań odwetowych wspiera nasze wieloletnie zaangażowanie w środowisko pracy oparte na szacunku i wolne od strachu, zastraszania, odwetu lub innych negatywnych konsekwencji. Polityka naszej firmy zabrania działań odwetowych przeciwko każdemu, kto w dobrej wierze zgłasza lub uczestniczy w dochodzeniu w sprawie faktycznego lub podejrzewanego naruszenia naszych Absolutów Otis, zasad firmy lub praw i przepisów. Obawy można zgłaszać kierownictwu, pracownikowi działu personalnego, pracownikowi działu prawnemu, specjaliście ds. etyki i zgodności z przepisami bezpośrednio lub anonimowo za pośrednictwem kilku kanałów zgłaszania. Otis zbada wszystkie zarzuty w sprawie działań odwetowych, jawnych lub zawoalowanych i podejmie odpowiednie działania.

W jaki sposób zachowana jest poufność, jeśli zgłoszę problem za pomocą formularza papierowego lub w formie pisemnej?

Otis szanuje prywatność danych osobowych, które możesz podać w trakcie przesyłania tego formularza. O ile lokalne przepisy nie wymagają Twojej identyfikacji, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli musisz podać dane identyfikacyjne, jedyne informacje, które będą wymagane to Twoje imię i nazwisko. W zależności od charakteru Twojej sprawy lub zapytania możemy również poprosić o dodatkowe dane osobowe. To Ty wybierzesz, czy chcesz podać takie dodatkowe informacje. Pamiętaj jednak, że może to wpłynąć na naszą zdolność do reagowania na Twoje zapytanie.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie: (1) w celu rozstrzygnięcia zapytania; (2) do celów statystycznych i sprawozdawczych po usunięciu wszystkich informacji identyfikujących oraz w formie zagregowanej; (3) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Otis, w celu przeniesienia na nowego właściciela; oraz (4) zgodnie z wymogami prawa. Możesz poprosić o możliwość przejrzenia przechowywanych w tym systemie danych osobowych pracowników w celu poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji, które okazały się niedokładne lub niekompletne, o ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Dane osobowe mogą być wykorzystywane i udostępniane podmiotom Otis, spółkom zależnym i stowarzyszonym, odpowiednim organizacjom i agencjom rządowym oraz dostawcom usług zgodnie z prawem lub przepisami prawa lub nakazami sądowymi. Otis uzyskuje od swoich usługodawców gwarancje umowne, potwierdzające ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z niniejszym zawiadomieniem. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych.

Z kim mam się skontaktować w sprawie kanałów raportowania?

Pytania dotyczące kanałów raportowania można kierować do właściwego specjalisty ds. etyki i zgodności z przepisamiOgólne pytania lub problemy dotyczące serwisu można przesyłać na adres ethics@otis.com

Infolinia ws. Handlu ludźmi


Link do serwisu
Departament Obrony ds. oszustw, defraudacji, nadużyć

Link do serwisu

Link do Plakatu
Department of Defense: Whistleblower


Link do serwisu

Link do Plakatu