Kanały raportowania

Zgłoś problem

Wszyscy pracownicy powinni bez skrępowania zadawać pytania i zgłaszać faktyczne lub podejrzane naruszenia lub wykroczenia.

Absoluty Otis leżące u podstaw zaangażowania firmy w bezpieczeństwo, etykę i jakość wiążą się z fundamentalnym zobowiązaniem pracowników Otis, aby zawsze postępować właściwie i wiedzieć, kiedy zadawać pytania lub zgłaszać wątpliwości. Jeśli pracownik nie jest pewien właściwego sposobu działania, dostępne są zasoby, które mogą mu w tym pomóc. Zgłoś problem bezpośredniemu przełożonemu, dowolnemu kierownikowi, pracownikowi ds. Etyki i zgodności z przepisami, członkowi działu prawnego lub działu kadr. Ponadto dostępne są anonimowe kanały raportowania.

Polityka zakazu podejmowania działań odwetowych

Otis zabrania działań odwetowych przeciwko wszystkim, którzy w dobrej wierze zgłaszają lub biorą udział w dochodzeniu w sprawie faktycznego lub podejrzewanego naruszenia Absolutów Otis, zasad lub procedur firmy, a także przepisów ustawowych i wykonawczych.

Nasza kultura etyczna zależy od tego, czy pracownicy postępują właściwie, mówią i zgłaszją jeśli zauważają coś niepokojącego. Otis zapewnia, że ci, którzy zgłaszają obawy lub zgłaszają nadużycia, mogą to zrobić bez obawy o odwet. Otis bez zwłoki zbada wszelkie zarzuty dotyczące odwetu. Pracownicy, którzy okażą się zaangażowani w działania odwetowe, będą podlegać karze dyscyplinarnej aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie.

 Przygotowanie raportu  

Kiedy zgłosić raport

Podejrzenie naruszenia prawa, polityki lub Absolutów Otis podlega zgłoszeniu. Tu możesz znaleźć Absoluty Otis

Mamy politykę zero tolerancji dla działań odwetowych.

Jak zgłosić raport

W Otis mamy bezpośrednie i anonimowe kanały zgłaszania niezgodności.Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
Zgłoszenia mogą być przekazane przez Lokalnych lub Regionalnych Specjalistów ds. Etyki i Zgodności, obecnych na całym świecie.

Zgłoszenie anonimowe

Dostępne są anonimowe kanały zgłaszania niezgodności.
Webline - narzędzie do zgłoszeń online.
Gorąca linia 833.833.3001 - serwis telefoniczny z tłumaczem dostępna 24/7.
Linia telefoniczna- narzędzie do zgłoszeń telefonicznych

 

Dostępne kanały raportowania

Telefonicznie
00-800-111-1111 wew. 833-833-3001
Anonimowa Gorąca Linia Etyki i Zgodności
Mobileline
Narzędzie udostępniane przez zewnętrznego dostawcę spoza firmy Otis. Możesz zadzwonić pod bezpłatny numer z USA, Kanady i Portoryko. Dzwoniąc spoza Stanów Zjednoczonych, musisz najpierw wybrać odpowiedni kod dostępu AT&T Direct znajdujący się tutaj. Odsłuchaj komunikat, a następnie wybierz bezpłatny numer. W razie potrzeby zapewnieni zostaną tłumacze ustni.
Elektronicznie
Anonimowy Formularz On-line Webline
Możesz przesłać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną, nie ujawniając swojego imienia i nazwiska. W przypadku zgłoszeń elektronicznych otrzymasz kod dostępu, aby sprawdzić odpowiedź na zgłoszenie.
Zgłoszenie Emailem
Możesz zgłosić swoje uwagi wysyłając email na adres:  
ethics@otis.com

Postępowanie wyjaśniające

Zebranie faktów

Niezależny i wykwalifikowany personel przeprowadza dokładne i terminowe dochodzenie, w przypadku każdego konkretnego i wiarygodnego zarzutu naruszenia prawa, polityki lub Absolutów Otis.

Komisja ds. Dyscypliny i Zapobiegania dokonuje przeglądu zweryfikowanych zarzutów, w celu nałożenia działań dyscyplinarnych i podjęcia innych działań naprawczych.

Działania naprawcze i Komunikacja Wyników postępowania

W razie potrzeby wdrażane są działania naprawcze i dyscyplinarne. Wyniki są przekazywane właściwym stronom postępowania.

W stosownych przypadkach wnioski są udostępniane całej firmie i uwzględniane w ocenach ryzyka. W stosownych przypadkach ew. luki w politykach lub działania zarządzajacych zostaną określone i usunięte.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest ktoś, komu mogę zgłosić swoje obawy?

Obawy można zgłaszać przełożonemu, pracownikowi działu prawnego lub działu personalnego, dowolnemu kierownikowi lub pracownikowi ds. etyki i zgodności z przepisami. Otis ma wielu specjalistów ds. etyki, którzy mogą odpowiedzieć na Twoje pytania lub skontaktować się z Tobą, jeśli masz coś do zgłoszenia. Pamiętaj, że wszyscy odgrywamy rolę w ochronie kultury etycznej i reputacji naszej firmy poprzez zgłaszanie podejrzeń lub potencjalnych nadużyć.

Co jeśli chcę pozostać anonimowy?

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym sposobem komunikacji z kierownictwem lub Biurem ds. Etyki i Zgodności jest kontakt bezpośredni. Jednakże zrozumiałe jest, jeżeli zechcesz omówić ważne tematy, ale nie będziesz chciał ujawnić swojego nazwiska lub tożsamości. Aby zachować anonimowość, możesz zgłosić swoje wątpliwości za pośrednictwem:

Mobileline
Anonimowa Gorąca Linia Etyki i Zgodności

Narzędzie udostępniane przez zewnętrznego dostawcę spoza firmy Otis.

Webline
Anonimowy Formularz On-line

Możesz przesłać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną, nie ujawniając swojego imienia i nazwiska. W przypadku zgłoszeń elektronicznych otrzymasz kod dostępu, aby sprawdzić odpowiedź na zgłoszenie.

Zgłoszenie Emailem
Zgłoszenie Emailem

Możesz zgłosić swoje obawy, wysyłając wiadomość e-mail na adres:ethics@otis.com

Jaka jest polityka firmy Otis w odniesieniu do działań odwetowych?

W Otis nie tolerujemy działań odwetowych, a nasza polityka zakazu działań odwetowych wspiera nasze wieloletnie zaangażowanie w środowisko pracy oparte na szacunku i wolne od strachu, zastraszania, odwetu lub innych negatywnych konsekwencji. Polityka naszej firmy zabrania działań odwetowych przeciwko każdemu, kto w dobrej wierze zgłasza lub uczestniczy w dochodzeniu w sprawie faktycznego lub podejrzewanego naruszenia naszych Absolutów Otis, zasad firmy lub praw i przepisów. Obawy można zgłaszać kierownictwu, pracownikowi działu personalnego, pracownikowi działu prawnemu, specjaliście ds. etyki i zgodności z przepisami bezpośrednio lub anonimowo za pośrednictwem kilku kanałów zgłaszania. Otis zbada wszystkie zarzuty w sprawie działań odwetowych, jawnych lub zawoalowanych i podejmie odpowiednie działania.

Jak zapewniona jest poufność, jeśli zgłoszę swoją uwagę w formie pisemnej?

Otis szanuje prywatność danych osobowych, które możesz podać w trakcie przesyłania tego formularza. O ile lokalne przepisy nie wymagają Twojej identyfikacji, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli musisz podać dane identyfikacyjne, jedyne informacje, które będą wymagane to Twoje imię i nazwisko. W zależności od charakteru Twojej sprawy lub zapytania możemy również poprosić o dodatkowe dane osobowe. To Ty wybierzesz, czy chcesz podać takie dodatkowe informacje. Pamiętaj jednak, że może to wpłynąć na naszą zdolność do reagowania na Twoje zapytanie.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie: (1) w celu rozstrzygnięcia zapytania; (2) do celów statystycznych i sprawozdawczych po usunięciu wszystkich informacji identyfikujących oraz w formie zagregowanej; (3) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Otis, w celu przeniesienia na nowego właściciela; oraz (4) zgodnie z wymogami prawa. Możesz poprosić o możliwość przejrzenia przechowywanych w tym systemie danych osobowych pracowników w celu poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji, które okazały się niedokładne lub niekompletne, o ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Dane osobowe mogą być wykorzystywane i udostępniane podmiotom Otis, spółkom zależnym i stowarzyszonym, odpowiednim organizacjom i agencjom rządowym oraz dostawcom usług zgodnie z prawem lub przepisami prawa lub nakazami sądowymi. Otis uzyskuje od swoich usługodawców gwarancje umowne, potwierdzające ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z niniejszym zawiadomieniem. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych.

Z kim mam się skontaktować w sprawie kanałów raportowania?

Pytania dotyczące kanałów raportowania można kierować do właściwego specjalisty ds. etyki i zgodności z przepisamiOgólne pytania lub problemy dotyczące serwisu można przesyłać na adres ethics@otis.com

EU Whistleblowing Directive Infolinia ws. Handlu ludźmi Departament Obrony ds. oszustw, defraudacji, nadużyć Department of Defense: Whistleblower
Link to Directive Link to Website

Link do serwisu

Link do Plakatu


Link do serwisu

Link do Plakatu