blue background

Kybernetická bezpečnosť

Náš záväzok

Spoločnosť Otis sa zaväzuje zaistiť kybernetickú bezpečnosť našich produktov a služieb. Prešetrujeme všetky dôveryhodné správy o ohrození bezpečnosti, ktoré ovplyvňujú naše produkty alebo služby.

Podať hlásenie o ohrození

Ak si myslíte, že ste pri používaní jedného z našich produktov alebo služieb je ohrozená bezpečnosť, pošlite nám na adresu productsecurity@otis.com e-mail s dostatočnými informáciami, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť charakter a rozsah potenciálneho problému.

Všetky informácie sú užitočné, ale radi by sme sa dozvedeli tieto informácie:

  • Produkt alebo služba a verzia softvéru/hardvéru, ak je známa;
  • Druh problému a možné dôsledky, ktorý môže spôsobiť;
  • Pokyny a kód dôkazu konceptu na reprodukciu problému; a
  • Akékoľvek informácie týkajúce sa scenára prípadov použitia a už existujúcich bezpečnostných opatrení.

Používame náš kľúč PGP na odosielanie informácií šifrovaným spôsobom. Prejdite na náš kľúč PGP tu.

Ak nemáte prístup k šifrovanej e-mailovej aplikácii, ktorá môže používať PGP kľúče, pošlite nám svoje kontaktné informácie a niekto z našej jednotky pre riešenie počítačových incidentov vás bude kontaktovať. Nezasielajte citlivé informácie v čistom texte na e-mailovú adresu uvedenú vyššie.

Mali by ste dostať potvrdenie o prijatí e-mailu alebo podobnú odpoveď do 48 hodín. Naša odpoveď bude obsahovať ďalšie informácie, ktoré umožnia bezpečnú komunikáciu. Opätovne nás kontaktujte, ak ste nedostali odpoveď v tomto časovom rámci.

V prípade korešpondencie, ktorá sa netýka ohrozenia bezpečnosti, použite časť Kontaktuj nás.

Podať hlásenie o ohrození

Ak si myslíte, že ste pri používaní jedného z našich produktov alebo služieb je ohrozená bezpečnosť, pošlite nám na adresu productsecurity@otis.com e-mail s dostatočnými informáciami, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť charakter a rozsah potenciálneho problému.

Všetky informácie sú užitočné, ale radi by sme sa dozvedeli tieto informácie:

  • Produkt alebo služba a verzia softvéru/hardvéru, ak je známa;
  • Druh problému a možné dôsledky, ktorý môže spôsobiť;
  • Pokyny a kód dôkazu konceptu na reprodukciu problému; a
  • Akékoľvek informácie týkajúce sa scenára prípadov použitia a už existujúcich bezpečnostných opatrení.

Používame náš kľúč PGP na odosielanie informácií šifrovaným spôsobom. Prejdite na náš kľúč PGP tu.

Ak nemáte prístup k šifrovanej e-mailovej aplikácii, ktorá môže používať PGP kľúče, pošlite nám svoje kontaktné informácie a niekto z našej jednotky pre riešenie počítačových incidentov vás bude kontaktovať. Nezasielajte citlivé informácie v čistom texte na e-mailovú adresu uvedenú vyššie.

Mali by ste dostať potvrdenie o prijatí e-mailu alebo podobnú odpoveď do 48 hodín. Naša odpoveď bude obsahovať ďalšie informácie, ktoré umožnia bezpečnú komunikáciu. Opätovne nás kontaktujte, ak ste nedostali odpoveď v tomto časovom rámci.