blue background

Tipy pre bezpečnosť

Tipy pre bezpečnosť jazdy výťahom

Vaša bezpečnosť pre nás znamená všetko. V našich továrňach, na našich pracoviskách a prostredníctvom podporovania bezpečnosti v komunite tvrdo pracujeme na tom, aby sme zaistili, že jazda každého pasažiera bude bezpečná a bezproblémová. Vy k tomu môžete prispieť tak, že budete postupovať podľa týchto bezpečnostných tipov počas každej jazdy.

Tipy pre bezpečnosť výťahov

Keď sa približujete k výťahom, postupujte podľa týchto pokynov.

 • Vyberte si správny cieľ. Stlačte tlačidlo na privolanie výťahu raz a pre smer, ktorým chcete ísť.
 • Sledujte alebo počúvajte signál, ktorý oznamuje príchod vašej kabíny.
 • Uhnite sa vystupujúcim pasažierom. Počkajte na ďalšiu kabínu, ak je prichádzajúci výťah plný.
 • Nijakým spôsobom sa nesnažte zastaviť zatvárajúce sa dvere (rukami, nohami, palicami atď.). Počkajte na ďalší výťah.
 • Ak došlo k požiaru alebo situácii, ktorá by mohla narušiť služby týkajúce sa elektrickej energie, použite schody.

Keď nastupujete do výťahu a vystupujete z neho, postupujte podľa týchto pokynov.

 • Nastupujte a vystupujte opatrne. Pasažieri, ktorí sú najbližšie k dverám, by sa mali pohnúť ako prví.
 • Keď ste už vo výťahu, rýchlo stlačte tlačidlo pre svoje poschodie a presuňte sa do zadnej časti kabíny, aby ste vytvorili priestor pre ostatných pasažierov.
 • Deti alebo psy pevne držte.
 • Odstúpte od dverí a udržiavajte oblečenie a tašky alebo batožinu mimo otvoru.
 • Stlačte a podržte tlačidlo na OTVORENIE DVERÍ, ak je potrebné podržať dvere otvorené, alebo o to niekoho poproste.

Počas jazdy výťahom postupujte podľa týchto pokynov.

 • Ustúpte od dverí.
 • Držte sa zábradlia, ak je k dispozícii.
 • Dávajte pozor na označenie poschodia a pripravte sa na vystúpenie na cieľovom poschodí.
 • Ak sa dvere neotvoria, keď výťah zastane, stlačte tlačidlo na OTVORENIE DVERÍ. Ak sa dvere ani tak neotvoria, zazvoňte tlačidlom ALARM a/alebo použite telefón alebo interkom. Počkajte, kým vám pomôže kvalifikovaný personál.

Chráňte sa, ak výťah zastane medzi poschodiami.

 • Stlačte alebo potiahnite tlačidlo ALARM a privolajte pomoc.
 • Ak je k dispozícii telefón, zavolajte pomoc. Môže byť k dispozícii interkom alebo „hands-free“ telefón. Postupujte podľa pokynov na ich použitie.
 • Neotvárajte dvere výťahu nasilu. Nepokúšajte sa opustiť výťah.
 • Buďte trpezliví, pomoc je na ceste. Ste v bezpečí a k dispozícii je dostatok vzduchu. Buďte pokojní a počkajte na pomoc.