our-company-hero-banner

História

Spoločnosť Otis je ikonická značka s bohatou históriou

Pomohli sme budovať mestá, zmenili sme štýl života a práce ľudí a zaslúžili sme sa o zásadný prevrat v samotnej architektúre. Naďalej kráčame vpred na čele priemyslu, ktorý sme vytvorili pred viac ako 167 rokmi.

Otis-Careers

Založené na dedičstve inovácií

  • "Spoločnosť Otis bola založená v roku 1853, keď Elisha Otis vynašiel bezpečnostnú brzdu pre výťahy, čím sa nezaslúžil len o vznik moderných miest, zmenu v živote a práci ľudí, ale aj o prevrat v architektúre. Vďaka jeho vynálezu začali vznikať moderné mestá, ktoré navždy zmenili spôsob ľudského života.

  • V našej histórii máme na konte niekoľko priemyselných prvenstiev, ktoré neustále zlepšujú výkonnosť výťahov, obohacujú skúsenosť cestujúcich a umožňujú architektom navrhovať budovy úplne novými spôsobmi.

  • Vďaka bezprevodovému ťažnému zariadeniu sme prekonali predchádzajúce výškové obmedzenia. Dvojposchodové výťahy zvýšili množstvo využiteľného priestoru v budove. Automatické výťahy eliminovali potrebu ľudskej obsluhy. Počítačové riadiace jednotky skracujú čas jazdy. Naše flexibilné oceľové pásy vydržia dvakrát viac ako oceľové laná. Naša technológia vzdialeného monitorovania výťahov bola jedným z prvých spôsobov využitia veľkých dát a prediktívnej analýzy na zlepšenie výkonu."

elevators-decades

World Elevator Day – thanks to Otis innovation

Otis built the first passenger elevator and today the world celebrates  

March 23 is World Elevator Day and this history is our history. On March 23, 1857, Eder Haughwout opened an upscale department store in New York City – and equipped the five-story building with Otis’ first passenger elevator.