our-company-hero-banner

História

Spoločnosť Otis je ikonická značka s bohatou históriou

Pomohli sme budovať mestá, zmenili sme štýl života a práce ľudí a zaslúžili sme sa o zásadný prevrat v samotnej architektúre. Naďalej kráčame vpred na čele priemyslu, ktorý sme vytvorili pred viac ako 167 rokmi.

Otis-Careers

Založené na dedičstve inovácií
"Spoločnosť Otis bola založená v roku 1853, keď Elisha Otis vynašiel bezpečnostnú brzdu pre výťahy, čím sa nezaslúžil len o vznik moderných miest, zmenu v živote a práci ľudí, ale aj o prevrat v architektúre. Vďaka jeho vynálezu začali vznikať moderné mestá, ktoré navždy zmenili spôsob ľudského života.

V našej histórii máme na konte niekoľko priemyselných prvenstiev, ktoré neustále zlepšujú výkonnosť výťahov, obohacujú skúsenosť cestujúcich a umožňujú architektom navrhovať budovy úplne novými spôsobmi.

Vďaka bezprevodovému ťažnému zariadeniu sme prekonali predchádzajúce výškové obmedzenia. Dvojposchodové výťahy zvýšili množstvo využiteľného priestoru v budove. Automatické výťahy eliminovali potrebu ľudskej obsluhy. Počítačové riadiace jednotky skracujú čas jazdy. Naše flexibilné oceľové pásy vydržia dvakrát viac ako oceľové laná. Naša technológia vzdialeného monitorovania výťahov bola jedným z prvých spôsobov využitia veľkých dát a prediktívnej analýzy na zlepšenie výkonu."

elevators-decades