Otis employee discussing with customer

Informacie pre Dodavatelov

Vitajte, dodávatelia Otis!

Zaviazali sme sa poskytovať produkty a služby svetovej triedy, ktoré potešia našich zákazníkov.
Kvalita našich produktov a služieb závisí od kvality reťazca dodávateľov. Túto kvalitu zabezpečujeme v spolupráci s našimi dodávateľmi pri zlepšovaní pomeru cena a kvalita pre našich zákazníkov.

Pravidlá správania sa dodávateľov

Výťahová spoločnosť Otis sa zaviazala dodržiavať prísne Etické pravidlá a pravidlá správania sa vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Náš etický kódex, ako aj dodatok s názvom "Obchodné darčeky od dodávateľov" sú dostupné v odkazoch uvedených nižšie. Naše opatrenie pre prijímanie darov sa zakladá na zachovaní nestrannosti a vzájomného rešpektu. Chceme sa vyhnúť aj tomu, aby boli obchodné rozhodnutia spoločnosti Otis budú vnímané tak, že sú založené na niečom inom, ako je zásluha nášho obchodného vzťahu. Nižšie uvedené odkazy poskytujú informácie o tom, ako môžete nahlásiť akékoľvek obavy alebo porušenie našich etických pravidiel.

Nahlásenie porušenia pravidiel

Ak sa dozviete o nesprávnom konaní v súvislosti s Otisom alebo sa dopustíte ktoréhokoľvek zamestnanca Otisu, ktoréhokoľvek z vašich zamestnancov alebo zamestnancov vašich obchodných partnerov, očakávame, že nás o tom okamžite informujete. Môžete kontaktovať Globálnu kanceláriu pre etiku a dodržiavanie predpisov spoločnosti Otis na adrese ethics@otis.com alebo ak uprednostňujete kontaktovanie spoločnosti Otis anonymne, môžete použiť jeden z oznamovacích kanálov zriadených na tento účel. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kanáloch prehľadov, kliknite sem.

Bezpečnostné predpisy

Spoločnosť Otis Elevator je odhodlaná dosiahnuť pracovisko s nulovým poškodením pre každú osobu, ktorá poskytuje služby v našom mene, vrátane zamestnancov, subdodávateľov a tretích strán.

Pravidlá Otis Cardinal sú súborom zásad záchrany života podporujúcich záväzok Otis. Patria medzi najdôležitejšie pravidlá v Otis a v prípade ich porušenia by mohli ohroziť jednotlivcov a prípadne aj osoby okolo nich, smrteľné alebo vážne zranenie.

Ako podmienka spolupráce s Otis sa od všetkých subdodávateľov a tretích strán vyžaduje, aby úplne pochopili, komunikovali, dodržiavali a prísne presadzovali pravidlá Otis Cardinal.

Ďalší opis pravidiel Otis Cardinal je možné získať na základe nižšie uvedeného prepojenia.

Výkonnosť dodávateľa

Výkonnosť dodávateľa je základným prvkom rozvoja integrovaného dodávateľského reťazca na svetovej úrovni. Dodávatelia Otis musia spĺňať výkonnostné očakávania.