Poskytujeme vzdelávanie na svetovej úrovni pre našich ľudí na svetovej úrovni

Náš program vzdelávania zamestnancov

Náš program vzdelávania zamestnancov (ESP) je jedným z najrozsiahlejších vzdelávacích programov sponzorovaných spoločnosťou, ktorý je navrhnutý tak, aby vás udržiaval na najvyššej úrovni vo zvolenom odbore.

Zameriavame sa na váš rozvoj všetkými spôsobmi, od platenia poplatkov k vytváraniu partnerstiev s najlepšími univerzitami.

Jiten - Vaghela

"Účasť pri práci v rôznych podnikových oblastiach je neoceniteľná."

- Jiten Vaghela

Jiten - Vaghela

"Jeden veľký krok k lepšiemu porozumeniu sveta"

- Charles Jiang

Jiten - Vaghela

"Poskytuje príležitosť rásť akademicky a v rámci vedúceho postavenia na svetovej úrovni"

- Courtney Dornell

Jiten - Vaghela

"Otis do svojich zamestnancov investuje a dokazuje to prostredníctvom programu vzdelávania zamestnancov"

- Kaye Allfrey

5,460

To je počet získaných titulov prostredníctvom programu vzdelávania zamestnancov od roku 1996.

$87.6 M

investovaných do vzdelávania a rozvoja našich zamestnancov.

47

krajín, z ktorých pochádzali zúčastnení zamestnanci.

Program vzdelávania umožňuje našim zamestnancom rozširovať svoje schopnosti, pripravovať sa na kariérny postup a zabezpečuje ich istotu v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Našim zamestnancom poskytujeme príležitosť rozšíriť svoje zručnosti naozaj zmysluplným spôsobom.