Vitajte, dodávatelia Otis!

Zaviazali sme sa poskytovať produkty a služby svetovej triedy, ktoré potešia našich zákazníkov.

Kvalita našich produktov a služieb závisí od kvality reťazca dodávateľov. Túto kvalitu zabezpečujeme v spolupráci s našimi dodávateľmi pri zlepšovaní pomeru cena a kvalita pre našich zákazníkov.

Pravidlá správania sa dodávateľov

Výťahová spoločnosť Otis sa zaviazala dodržiavať prísne Etické pravidlá a pravidlá správania sa vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Náš etický kódex, ako aj dodatok s názvom "Obchodné darčeky od dodávateľov" sú dostupné v odkazoch uvedených nižšie. Naše opatrenie pre prijímanie darov sa zakladá na zachovaní nestrannosti a vzájomného rešpektu. Chceme sa vyhnúť aj tomu, aby boli obchodné rozhodnutia spoločnosti Otis budú vnímané tak, že sú založené na niečom inom, ako je zásluha nášho obchodného vzťahu. Nižšie uvedené odkazy poskytujú informácie o tom, ako môžete nahlásiť akékoľvek obavy alebo porušenie našich etických pravidiel.

Nahlásenie porušenia pravidiel

Ak sa dozviete o porušení pravidiel v správaní sa akýchkoľvek zamestnancov spoločnosti Otis, vašich zamestnancov alebo zamestnancov vašich obchodných partnerov, mali by ste ihneď upovedomiť UTC. Môžete sa obrátiť na kanceláriu Global Ethics & Compliance spoločnosti UTC na adrese bpo@corphq.utc.com, alebo ak chcete upovedomiť UTC anonymne, môžete použiť náš Program Ombudsman.

Výkonnosť dodávateľa

Výkonnosť dodávateľov je základným prvkom rozvoja integrovaného dodávateľského reťazca na svetovej úrovni. Dodávatelia spoločnosti Otis musia spĺňať očakávania výkonu. Zlatý program dodávateľov UTC pomáha dodávateľom zlepšiť výkonnosť a následne zlepšiť celkovú činnosť.

Webová stránka dodávateľov UTC

Pravidlá správania sa dodávateľov UTC, zoznam dodávateľov, zlatý program dodávateľov a ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke dodávateľov UTC.

Dôležité odkazy

štandardné zmluvné podmienky UTC
Príručka hodnotenia kvality dodávateľov
UTC Transparentnosť v dodávateľských reťazcoch
Webová stránka dodávateľa UTC
Všeobecné dodacie podmienky


Invoicing data

Otis Výťahy, s. r. o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 35683929
DIČ: SK2020322964