Christopher J. Kearney

Christopher

Christopher J. Kearney je výkonný predseda správnej rady spoločnosti Otis. P. Kearney pôsobil ako nevýkonný predseda spoločnosti SPX FLOW, Inc. a ako predseda správnej rady, predseda a generálny riaditeľ SPX FLOW. Na tých istých pozíciách pôsobil v spoločnosti SPX Corporation predtým, ako sa oddelila spoločnosť SPX FLOW. Kearney sa stal súčasťou spoločnosti SPX Corporation ako podpredseda, tajomník a právny poradca. Tiež pôsobil ako riaditeľ Nucor Corporation.