Jeffrey H. Black

jeff black

Jeffrey H. Black pôsobil ako starší spoločník a podpredseda správnej rady Deloitte LLP. Okrem manažérskych pozícií pôsobil na pozícii podpredsedu správnej rady spoločnosti Deloitte a predsedal jej riadiacemu a rizikovému výboru. Predtým, ako začal pôsobiť v spoločnosti Deloitte, bol p. Black spoločníkom v spoločnosti Arthur Andersen. Pôsobí ako riaditeľ Skupiny Vantage Airport Group, Ltd. (neverejne) a Basin Holdings LLC (neverejne).