Kathy Hopinkah Hannan

Kathy_Hopinkah Hannan_details

Kathy Hopinkah Hannan bola jednou zo spoločníkov spoločnosti KPMG, v ktorej mala uznávanú 30-ročnú kariéru a zastávala niekoľko celosvetových vedúcich pozícií. Pracovala v riadiacich výboroch spoločnosti KPMG pre Spojené štáty americké a Severnú a Južnú Ameriku, pôsobila v pozícii podpredsedníčky pre ľudské zdroje a bola vedúcou daňového oddelenia spoločnosti KPMG. Pôsobila v správnej rade spoločnosti Annaly Capital Management a Blue Trail Software Holding (neverejne).