Margaret M. Preston

Maragaret preston

Margaret M. Preston pôsobila ako generálna riaditeľka pre spravovanie majetku súkromných osôb pre TD Bank a zodpovedala za dohľad nad regiónom severných Spojených štátov amerických. Tiež bola generálnou riaditeľkou a regionálnou riaditeľkou pre U.S. Trust. Počas skoršej kariéry p. Preston zastávala vedúcu pozíciu v spoločnosti Mercantile Trust and Deposit Company a Deutsche Bank. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka McCormick & Co., Inc.