otis_airflow_study_hero_image

Zistenia štúdie o prúdení vzduchu vo výťahu

Do akej miery je riziková krátka jazda výťahom?

Svet bojuje s pandémiou COVID-19, preto prirodzene zaznievajú otázky o rizikách zhromažďovania sa v spoločných priestoroch, vrátane výťahov.

Spoločnosť Otis robí všetko pre to, aby poskytovala usmernenia, riešenia a informácie. Preto sme oslovili expertov z Purdue University a uskutočnili štúdiu na preskúmanie prúdenia vzduchu vo výťahu, ako prúdenie ovplyvňuje riziko vystaveniu sa vírusu COVID-19 medzi cestujúcimi a ako sa tieto riziká dajú zmierniť.

Na tejto stránke môžete preskúmať zistenia zo štúdie, získať prístup k zdrojom a informáciám súvisiacim so štúdiou.

Čo príde ďalej

Táto štúdia a jej zistenia sú súčasťou nášho úsilia zaistiť bezpečnosť v priebehu pandémie COVID-19 aj po nej. Budeme vám naďalej pravidelne prinášať nové informácie a zdroje, a práve pracujeme na spustení ďalších štúdií. Vráťte sa, prosím, neskôr, už čoskoro zistíte viac.

PREČÍTAJTE SI NAJNOVŠIE SPRÁVY WATCH NOW

Výsledky štúdie

Na základe výsledkov štúdie riziko vystaveniu sa vírusu je pri krátkej jazde výťahom nižšie ako pri mnohých iných každodenných činnostiach – a správne nosenie rúška a čistenie vzduchu toto riziko ešte viac znižujú.

Airflow icon air

Výťahy majú vyššiu mieru výmeny vzduchu, čím sa znižuje hladina vystavenia

Airflow icon elevator

Priemerná cesta výťahom predstavuje nižšie riziko vystavenia ako hodinová jazda autobusom alebo deň strávený v kancelárii.

Airflow icon mask

Ak majú všetci cestujúci správne nasadené rúško**, zníži sa riziko vystavenia o 50%

Airflow icon purify

Riešenia na čistenie vzduchu* znižujú rizikoo ďalších 20 až 30%.

Airflow icon arrow

Ak majú všetci cestujúci správne nasadené rúško, a zároveň je zabezpečené čistenie vzduchu*,riziko vystavenia sa môže znížiť o 60 až 65%

*Technológia biopolárnej ionizácie Needlepoint (NPBI) verzus žiadne zariadenie na čistenie vzduchu
**Správne nosenie rúška verzus nenosenie rúška. Predpokladá sa správne nosenie typického chirurgického rúška podľa usmernení WHO a CDC

Do akej miery je riziková krátka jazda výťahom v porovnaní s inými činnosťami?

Podľa kvalitatívnych porovnaní je jazda výťahom so zmierňujúcimi opatreniami v kategórii s nízkym rizikom

Airflow Study Chart

Odlišnosť v intenzite, frekvencii a trvaní vystavenia prispieva k odlišnému relatívnemu riziku aj v rámci jednotlivých kategórií činností.
Prispôsobené podľa relatívneho rámca pôvodne navrhnutého Julie Marcus z Harvardu a Eleanor Murray z Boston University.
Riziko jazdy výťahom sa dá znížiť správnym nosením rúška, čistením vzduchu (napr. NPBI), dodržiavaním odstupu, atď.

 

Blank Space

Veda stojaca za prúdením vzduchu vo výťahu

Študijní experti vyše tri mesiace používali špičkovú modeláciu na simulovanie prúdenia vzduchu a rôznych scenárov vo výťahu. Výsledkom štúdie je značný objem údajov, ktoré nám môžu priniesť vedecky podložené odpovede a usmernenia. Na tejto stránke získate prístup k rôznym materiálom súvisiacim so štúdiou.

Prosím, kontaktujte nás, kontaktujte nás, ak by ste chceli získať prístup k pôvodnej celkovej technickej správe výskumného tímu.

Elevator Products

Zhrnutie

Pozrite sa z výšky na ciele a kľúčové zistenia v našej štúdii o prúdení vzduchu.

STIAHNITE SI ZHRNUTIE
airflow_block_whitepaper

Biela kniha o prúdení vzduchu a výťahoch

Ponorte sa do pozadia, metodiky a zistení štúdie.

STIAHNUŤ BIELU KNIHU
airflow_block_techbrief

STIAHNUŤ BIELU KNIHU

Štúdia naznačila, že technológie čistenia vzduchu môžu zohrávať úlohu pri zmierňovaní rizík. Táto technická správa sa bližšie zaoberá prúdením vzduchu vo výťahu a špecifikami možností čistenia.

STIAHNUŤ TECHNICKÚ SPRÁVU
timeforkids

Výťahy sú nevyhnutnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí, často sú prvou a poslednou časťou vašej cesty domov. Vieme, že mnohí cestujúci si kladú otázky o riziku vystavenia sa vírusom počas jazdy výťahom a chceme im poskytnúť odpovede overené vedou.

- Robin Fiala, viceprezident spoločnosti Otis pre marketing a predaj

SLEDUJTE ROBINA FIALU NA LINKEDIN

Always on the move

Research like the airflow study is one example of our ongoing commitment to sharing information and providing science-based answers to provide greater assurance when you're on the move.

Stay connected with us for updates and the latest news, or watch Otis President & CEO Judy Marks comment about the study results on CNBC's Mad Money.

READ THE LATEST NEWS