Judy Marks

Chair, Chief Executive Officer and President, Otis Worldwide Corporation

judy_marks_full_page

Judy Marks sa za 35 rokoch vo svojom odvetví stretla s technologickými pokrokmi pri uplatňovaní nových aj vyspelých technológií, ktoré predstavujú prínosy pre spoločnosť. Judy ako predsedníčka a generálna riaditeľka vedie spoločnosť Otis digitálnou a kultúrnou transformáciou, ktorá prinesie dlhodobý úspech spoločnosti Otis ako nezávislej, verejne obchodovateľnej spoločnosti. Otis je popredná svetová spoločnosť v oblasti výroby, inštalovania a servisovania výťahov a eskalátorov.

Dnes spoločnosť Otis využíva svoje hĺbkové poznatky o výťahovej šachte na vytvorenie digitálnych riešení, ktoré plnia potreby zákazníkov v ére inteligentných budov. Ide o servisné riešenia založené na internete vecí s proaktívnou analýzou údajov na prediktívnu údržbu, pokročilú analýzu videa a systémy odosielania na riadenie rôznych druhov dopravy a novú generáciu výťahov, ktoré sú prepojené, inteligentnejšie, používajú veľké množstvo údajov, sú bezpečnejšie a účinnejšie a pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým.

„Žijeme v revolučných časoch, pretože svet zažíva digitálnu transformáciu“, hovorí. „69 000 našich kolegov je na spoločnej ceste do budúcnosti. Pokračujeme v inovácii, hľadáme nové obchodné modely s cieľom excelentne slúžiť zákazníkom a usilovne sa snažíme stať sa tými, ktorí umožnia celosvetovú mobilitu pasažierov vo vyššom, rýchlejšom a inteligentnejšom svete.“

Judy pôsobila na vedúcich pozíciách v troch svetoznámych spoločnostiach – IBM, Lockheed Martin a Siemens AG. Predtým, ako bola vymenovaná za predsedníčku spoločnosti Otis v roku 2017, pôsobila ako generálna riaditeľka Siemens USA a Dresser-Rand, podniku, ktorý vlastní Siemens.

Vybudovala svoju kariéru v náročných úlohách, vytvárala riešenia pre globálnych zákazníkov a vládne subjekty. Judy sama seba opisuje ako fanatičku do technológií. Využíva digitálne technológie a aktívne používa sociálne médiá na rozšírenie dosahu svojho odkazu. Riadenie pre Judy znamená vytváranie pocitu poslania medzi zamestnancami.

„Ľudia sa každý deň rozhodnú, akú prácu budú robiť,“ hovorí. „To je to, čo milujem na ľuďoch pracujúcich pre Otis – vedia, že to, čo robíme, je dôležité. V 200 krajinách a teritóriách poskytujeme služby 2 miliónom jednotiek a každý deň sa dostávame do kontaktu s 2 miliardami ľudí, aby sme udržali svet v pohybe.“

Judy vyštudovala elektrotechniku na Lehighovej univerzite.

More from Judy Marks

A women walking in the street

Article on LinkedIn:

World with 8 Billion People and Growing: How Will We Thrive?

READ THE ARTICLE
Made to move communities

Judy Marks on Mobility Solutions to Reduce the Impacts of Climate Change

WATCH THE VIDEO
Group of people are standing

Lehigh University honors Judy Marks with a 2022 Distinguished Alumni Award for Excellence in Industry

READ THE ARTICLE