Udržiavame váš svet v pohybe

Všetko to začalo jedným prísľubom

Pre Otis nie je perfektný servis len obyčajným sloganom. Je to spôsob našej práce.

Keď Charles Otis vlastnoručne písal našu prvú servisnú zmluvu v roku 1862, sľúbil, že bude osobne kontrolovať výťah zákazníka. Našich 31 000 servisných odborníkov cíti rovnaký pocit osobnej zodpovednosti. Každý z nich sa snaží poskytovať výnimočné služby prispôsobené vašim individuálnym potrebám.

Niet divu, že sme jednotka v našom odvetví a vykonávame servis takmer 2 miliónov výťahov a eskalátorov po celom svete. Vyvinuli sme bezpečnostný výťah, formovali sme priemysel a napísali bezpečnostné normy, ktoré ešte stále používa Americká spoločnosť strojných inžinierov.

Together, let’s build a maintenance contract tailored to your needs

Help us make the best contract recommendation for you in 6 quick steps with our maintenance configurator

FIND MY CONTRACT