diversity-inclusion-header-otis2

Diverzita a inkluze

Pomáháme lidem dosáhnout svého maxima

Prosazujeme inkluzivní pracovní prostředí a diverzitu nutnou k inovacím, spojení a prosperitě ve vyšším, rychlejším a chytřejším světě.

Nikdy v historii se svět neměnil tak rychle jako dnes. Urbanizace a digitalizace každý den mění jeho tvář a současně otevírají nové příležitosti. Přidejte se k nám a spoluutvářejte budoucnost našeho odvětví i celého světa.

 

Společnost Otis je zavázána do roku 2030 dosáhnout genderové parity

„Jsem přesvědčena, že zdrojem skvělých nápadů může být každý z nás. Inkluzivní prostředí je místem, ve kterém se daří různorodým nápadům bez ohledu na to, kdo s nimi přijde.“

— Judy Marks, prezidentka a generální ředitelka

Otis Made to Move CommunitiesTM

Do vývoje nových řešení pro mobilitu zapojujeme talentované mladé mozky a studentům nabízíme možnost získání praktických zkušeností pod bezpečným dohledem našich odborníků – to vše s cílem vzbudit v mladých lidech celoživotní zájem o vědu, technologie, strojírenství a matematiku (STEM).

Prosazujeme pracovní prostředí, ve kterém všichni zaměstnanci mohou být sami sebou a otevřeně sdílet své nápady.

Otis je skutečně globální společností, která své výrobky a služby nabízí ve 200 zemích a je zastoupena v téměř 1300 městech celého světa. Kulturní diverzita je součástí naší DNA. Celosvětová působnost nám umožňuje rozvíjet silnou komunitu s rozmanitou kulturou a nápady. Jsme přesvědčeni, že právě tento přístup je nejlepší cestou k inovacím.

Skvělé nápady dokáží změnit svět, přičemž ten další může přijít od kohokoli a odkudkoli. Spoluprací ve skupinách Employee Resource Group (ERG) naši zaměstnanci přicházejí s novými nápady, které upevňují postavení společnosti Otis na trhu. Věříme v sílu inkluzivních týmů sdružujících zaměstnance různého věku, etnického původu, vyznání či sexuální orientace.

Společnost Otis nabízí rovné pracovní příležitosti. Všechny uchazeče o zaměstnání posuzujeme bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, národnostní původ, zdravotní omezení a věk.

Spolu jsme lepší

Zastoupení žen v řídicích funkcích společnosti Otis *

Otis_media_factsheet

39.2% Podporujeme genderovou paritu

*v roce 2022

Read more

Podíl osob jiné než bílé barvy pleti, Otis USA *

Otis_mediakit_download

26% Prosazujeme různorodost názorů

*as of 2022

*Inclusive of U.S.-based executives only

Read more