diversity-inclusion-header-otis2

Monimuotoisuus ja osallisuus

Haluamme auttaa kaikkia saavuttamaan todellisen potentiaalinsa

Olemme sitoutuneet luomaan osallistavan kulttuurin, joka vaalii kiihtyvätahtisen ja älykkäitä ratkaisuja vaativan maailmamme edellyttämää monimuotoista ajattelua.


Nykyinen muutosten tahti on ennennäkemätön. Kaupungistuminen ja digitalisaatio muuttavat maailmaamme ja avaavat uusia mahdollisuuksia. Uskomme, että kestävän tulevaisuuden rakentaminen onnistuu vain mukauttamalla työyhteisöjä, toimialoja ja käytäntöjä yhdessä.

 

Otis Commits to Achieving Gender Parity by 2030

”Uskon, että uusia hyviä ideoita voi tulla aivan keneltä tahansa kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta taustasta, teknisestä tietämyksestä, perhemallista ja elämänkokemuksesta riippumatta. Monimuotoinen ja innovoiva ajattelu pääsee kukoistamaan ainoastaan monimuotoisessa toimintaympäristössä.”

— Judy Marks, toimitusjohtaja

Otis Made to Move CommunitiesTM

Through this novel program, we are engaging young minds to imagine new mobility solutions for people everywhere. Just as important, by giving these students safe, handson experiences under the mentorship of our experts, we aim to spark an early, lifelong interest in STEM – science, technology, engineering and math.

Olemme sitoutuneet luomaan ympäristöjä, joissa jokainen työntekijä saa olla oma itsensä ja jakaa näkemyksiään avoimesti.

Otis on aidosti kansainvälinen yritys, jonka tuote- ja palvelutarjonta kattaa 200 eri maata ja aluetta. Työntekijöitä yhtiöllä on lähes 1 300 eri kaupungissa. Kulttuurinen monimuotoisuus on keskeinen osa organisaatiotamme. Kansainvälisyytemme ansiosta pystymme vaalimaan vahvaa yhteishenkeä, joka sallii kulttuuriset ja näkemykselliset eriävyydet. Meidän mielestämme tämä on ainoa tapa tuottaa aitoja innovaatioita.
Hyvillä ideoilla voi muuttaa maailmaa, ja uudenlaiset ajattelutavat voivat lähteä mistä ja keneltä tahansa. Muodostamamme työntekijäresurssiryhmät (ERG) takaavat, että kaikki työntekijämme pystyvät aina ilmaisemaan ajatuksiaan, sillä uskomme vakaasti, että tämä parantaa kilpailukykyämme. Monimuotoisissa tiimeissämme huomioidaan aina kaikki sukupuolet, etniset ja seksuaaliset vähemmistöt, eri ikäpolvet ja sotaveteraanit.

Otis tarjoaa kaikille yhtäläiset työllistymismahdollisuudet. Kaikkien päteviksi todettujen työnhakijoiden soveltuvuus arvioidaan rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, iästä ja fyysisistä rajoitteista riippumatta. Myös veteraanit ja muut laissa erikseen suojellut henkilöt arvioidaan tasaveroisesti.

Our people keep the world on the move

Woman at whiteboard

39.2% - Otisin naisjohtajat*

*vuodesta 2022

Read more
Group of diverse people in an office

26% - Etnisiä vähemmistöjä edustavat toimihenkilöt Yhdysvalloissa*  

*vuodesta 2022

*Inclusive of U.S.-based executives only

Read more