diversity-inclusion-header-otis2

Mangfold og inkludering

Vi tar våre medarbeidere til nye høyder 

Vi ønsker å skape en inkluderende kultur som oppmuntrer og hyller mangfoldet som kreves for skape nyvinninger, koble seg til og utvikle seg i en høyere, raskere og smartere verden. 

Endringene forgår raskere enn noen gang. Urbaniseringen og den digitale akselerasjonen endrer verden slik vi kjenner den, og åpner opp for nye muligheter. Sammen kan vi skape en fantastisk fremtid ved å forme våre karrierer, arbeidsplasser, bransjer og verden.

 

Otis Commits to Achieving Gender Parity by 2030

"Jeg tror at ideer — store ideer — kan tenkes av alle. Uansett rase, religion, sosioøkonomisk bakgrunn, teknisk utdanning, familieforhold og generell livserfaring, så er et inkluderende miljø et sted der store ideer blomstrer."

— Judy Marks, President and CEO

Otis Made to Move CommunitiesTM

Through this novel program, we are engaging young minds to imagine new mobility solutions for people everywhere. Just as important, by giving these students safe, handson experiences under the mentorship of our experts, we aim to spark an early, lifelong interest in STEM – science, technology, engineering and math.

Vi ønsker å skape et miljø der alle medarbeidere kan være seg selv og åpent dele sine ideer.

Otis er en virkelig internasjonal virksomhet med produkter og tjenester i 200 land og landområder, og medarbeidere i nesten 1300 byer rundt om i verden. Kulturelt mangfold er en del av vår organisasjonsstruktur. Vår internasjonale tilstedeværelse gir oss muligheten til å dyrke frem et mangfoldig miljø både når det gjelder kultur og tankesett. Hos Otis mener vi at dette er den beste måten å skape nyvinninger på.

Store ideer har kraft til å endre verden — og hvem som helst, hvor som helst, kan stå bak den neste store ideen. Gjennom våre ressursgrupper (ERG) står våre medarbeidere i spissen for tiltak på grasrotplan for å utnytte vårt idémangfold og bidra til å styrke vår posisjon i markedet. Våre inkluderende team spenner over ulike fellesskap: Kvinner i felt og på kontor, afro-amerikansk, asiatisk, latinamerikansk, funksjonshemmet, generasjoner, LHBTIQ og seniorer.

Som arbeidsgiver er Otis opptatt av like muligheter. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert for ansettelse uavhengig av rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming og veteranstatus, alder eller annen beskyttet klasse i henhold til gjeldende lovgivning.

Our people keep the world on the move

Woman at whiteboard

39.2% - Kvinner i den globale ledelsen hos Otis  *

*Fra og med 2022

Read more
Group of diverse people in an office

26% - Mangfold blant våre medarbeidere i USA  *

*Fra og med 2022

*Inclusive of U.S.-based executives only

Read more