ethics-compliance-header-otis

Etika a dodržiavanie predpisov

Naše nové pracovisko

Keďže naši kolegovia sú naším najväčším prínosom, vytvorenie bezpečného pracovného prostredia je našou prioritou. Počas toho, ako si osvojujeme nové pracovné postupy uprostred celosvetovej zdravotnej krízy, náš záväzok chrániť zdravie a zaistiť bezpečnosť každého zamestnanca ostáva neochvejný.

 

 

SPRIEVODCA PRACOVISKOM SPOLOČNOSTI OTIS

Bezpečnosť, etika a kvalita

Vždy a všade konáme čestne. Pretože vieme, že záleží na tom, ako konáme. Naše zásady, ktoré sme zhrnuli ako Otis Absolutes, nás nielen definujú, ale aj formujú náš prístup práci a odlišujú nás od ostatných.

Dávame ľuďom slobodu spájať sa pomocou výťahov a eskalátorov a vieme, že nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť. Či už bezpečnosť ľudí, ktorí naše technológie vyrábajú a inštalujú, používajú alebo servisujú. Preto je bezpečnosť stredobodom všetkého, čo robíme. Naša povesť je tak cenná, že sa to nedá vyčísliť. Milióny ľudí (zamestnancov, investorov, zákazníkov, používateľov) nám dôverujú, pretože očakávajú a majú istotu, že podnikáme správnym spôsobom, eticky, v rámci zákonných predpisov a altruisticky. Dodávame kvalitné výsledky vo všetkom, čo robíme.

 

Podnikať správnym spôsobom — je to, čo nás definuje.

Zásady Otis Absolutes

Čo robíme je dôležité a záleží na tom, ako konáme. Preto sa naše zásady Otis Absolutes zameriavajú na bezpečnosť, etiku a kvalitu. Otis Absolutes sú odrazom toho, ako podnikáme, a ako podnikať chceme. Sú našim ukazovateľom, našou mapou, našou príručkou a sú pre nás absolútne kľúčové.

 

Stiahnite si zásady Otis Absolutes

Nebojme sa hovoriť

Vyzývame svojich zamestnancov, aby kedykoľvek položili otázku alebo sa vyjadrili, ak sa im niečo nepozdáva. Pretože vedia, že kultúru etiky si vybudujeme a udržíme iba spoločne. Ozvať sa môžu cez rôzne kanály a prostriedky, a takisto aj obavy môžu vyjadriť úplne anonymne.

Pozrieť si kanály a prostriedky
ethics_compliance_text

Uvedomujeme si, že pracujeme v prostredí plnom nástrah a prekážok. A práve preto vykonávame celopodnikové hodnotenia, posúdenia a audity na meranie rizík nedodržiavania zhody, aby sme mohli identifikovať hlavnú príčinu problémov a implementovať plány na ich zmiernenie.