Girl looking through glass windows

Etika a dodržiavanie predpisov

Bezpečnosť, etika a kvalita

Vždy a všade konáme čestne. Pretože vieme, že záleží na tom, ako konáme. Naše zásady, ktoré sme zhrnuli ako Otis Absolutes, nás nielen definujú, ale aj formujú náš prístup práci a odlišujú nás od ostatných.

Dávame ľuďom slobodu spájať sa pomocou výťahov a eskalátorov a vieme, že nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť. Či už bezpečnosť ľudí, ktorí naše technológie vyrábajú a inštalujú, používajú alebo servisujú. Preto je bezpečnosť stredobodom všetkého, čo robíme. Naša povesť je tak cenná, že sa to nedá vyčísliť. Milióny ľudí (zamestnancov, investorov, zákazníkov, používateľov) nám dôverujú, pretože očakávajú a majú istotu, že podnikáme správnym spôsobom, eticky, v rámci zákonných predpisov a altruisticky. Dodávame kvalitné výsledky vo všetkom, čo robíme.

 

Podnikať správnym spôsobom — je to, čo nás definuje.

Zásady Otis Absolutes

Čo robíme je dôležité a záleží na tom, ako konáme. Preto sa naše zásady Otis Absolutes zameriavajú na bezpečnosť, etiku a kvalitu. Otis Absolutes sú odrazom toho, ako podnikáme, a ako podnikať chceme. Sú našim ukazovateľom, našou mapou, našou príručkou a sú pre nás absolútne kľúčové.

 

Nebojme sa hovoriť

Vyzývame svojich zamestnancov, aby kedykoľvek položili otázku alebo sa vyjadrili, ak sa im niečo nepozdáva. Pretože vedia, že kultúru etiky si vybudujeme a udržíme iba spoločne. Ozvať sa môžu cez rôzne kanály a prostriedky, a takisto aj obavy môžu vyjadriť úplne anonymne.

Acting with Integrity 

We act with integrity, and we do not tolerate bribery or corruption. Otis will compete for and pursue all business objectives solely on the merits.

ethics_compliance_text

Uvedomujeme si, že pracujeme v prostredí plnom nástrah a prekážok. A práve preto vykonávame celopodnikové hodnotenia, posúdenia a audity na meranie rizík nedodržiavania zhody, aby sme mohli identifikovať hlavnú príčinu problémov a implementovať plány na ich zmiernenie.

There are many challenges and obstacles to running a business. For this reason, Otis conducts corporate-level evaluations and audits to measure compliance risks, identify the causes of problems, and develop and apply plans for resolution.