Product and services page Place

Sociálna Zodpovednosť

Sme úspešní, pretože sme dobrí podnikoví občania;

Vďaka zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch sa spoločnosť Otis stala skutočným globálnym občanom. Všade, kde podnikáme, konáme s presvedčením, že finančné výsledky a sociálna zodpovednosť idú ruka v ruke.

Podnikové občianstvo považujeme za morálnu zodpovednosť a absolútnu nevyhnutnosť pre spoločnosť – a v plnej miere sa stotožňujeme s myšlienkou, že ak chceme, aby sa nám darilo, musíme konať dobro pre druhých. Preto investujeme do našich miestnych komunít, podporujeme dobrovoľníctvo zamestnancov, zameriavame sa na minimalizáciu environmentálnej stopy, pestujeme kultúry rozmanitosti a inklúzie na pracovisku a dodržiavame najvyššie štandardy bezpečnosti, etiky a kvality.

Snažíme sa ľuďom dať slobodu, aby sa mohli spájať a prosperovať vo svete, ktorý je čoraz vyšší, rýchlejší a inteligentnejší. Takisto sa zaväzujeme zlepšovať životné podmienky všade tam, kde podnikáme.

Made to Move Communities™

Focusing on issues vital both to Otis and to the communities where we live and work

LEARN MORE

Naši zamestnanci po celom svete každý rok dobrovoľne obetujú tisíce hodín vlastného času, aby podporili potreby komunít, v ktorých žijú a pracujú.

Program Green Shoots Asia

Naši zamestnanci sú nadšenými zástancami programu Green Shoots, ktorý má zlepšiť vzdelávacie prostredie detí budovaním alebo obnovou vzdelávacích zariadení, zriaďovaním knižníc a poskytovaním výučby, ktorá mladým ľuďom pomôže uvedomiť si výhody environmentálneho povedomia a bezpečnosti. Od roku 2011 program Green Shoots pomohol tisícom detí na základných školách prevažne v Ázií vrátane Číny, Indie, Indonézie, Japonska, Kórey, Malajzie, Mjanmarska, Singapuru, Thajska a Vietnamu.

V roku 2019 zamestnanci spoločnosti Otis strávili celý deň v detskom opatrovateľskom stredisku v kórejskom Soule, kde opravovali podlahy, nanášali nové tapety a vymieňali staré skrinky. Využili túto príležitosť, aby deti poučili o bezpečnosti výťahov a eskalátorov. V Thajsku dobrovoľníci zo spoločnosti Otis dodali rozprašovače vody, stropné ventilátory a ďalšie zásoby do vidieckej školy v provincii, kde sa nachádza 700 detí v núdzi.

Ako urobiť radosť chorým deťom

Naši zamestnanci v Španielsku sa spojili s Nadáciou Theodora, aby priniesli radosť deťom v nemocniciach a špecializovaných opatrovateľských strediskách po celej krajine.

Dobrovoľníci sa obliekajú ako klauni a hrajú sa s deťmi, aby ich potešili. Naša kampaň „Spoločne za jeden úsmev!“ bola ocenená spoločnosťou Premios Empresa Social (ocenenie pre spoločenské podniky), ktorú sponzoruje nezisková organizácia Fundación Gala v rámci odmeňovania korporátnej sociálnej zodpovednosti. Nadácia Theodora bola založená v roku 1993 a jej cieľom je prinášať smiech a radosť deťom v nemocniciach a špecializovaných opatrovateľských strediskách organizovaním návštev dobrovoľníkov, ktorí sú vyškolení zabávať deti.

V každom ročnom období a a v každom meste sú paralympionici víťazi

Zamestnanci spoločnosti Otis sú už dlho nadšenými podporovateľmi Paralympiády a jej poslania: Poskytovať celoročné športové výcviky pre deti a dospelých s duševnými postihnutiami – a zažívať všetky radosti spojené so zážitkami športovcov na Paralympiáde. Tisíce našich zamestnancov sa dobrovoľne zúčastnili na podujatiach po celom svete. Od Tokia a Sydney, cez Paríž, Madrid až po USA. Iní pomáhali s výcvikom športovcov pri rôznych zimných a letných športoch, od alpského lyžovania a snowboardingu po atletickú chôdzu, basketbal a futbal. Mnohí ďalší vyzbierali potrebné finančné prostriedky prostredníctvom každoročných pretekov v atletickej chôdzi a behu.

Vo februári 2020 zamestnanci spoločnosti pomohli odštartovať Zimnú Paralympiádu v štáte Connecticut – čo robia už viac ako 20 rokov.

Mnoho hlasov za jeden cieľ

V našej komunite máme ~68 000 spolupracovníkov. Na základe pôvodu, rasy, pohlavia a každej ďalšej charakteristiky vidieť, že naša pracovná sila odráža rozmanitosť našich zákazníkov a trhov, na ktorých pôsobíme. Myslíme si, že to je dostatočný dôvod na to, aby sme zastávali názor, že „vyhráva najlepší nápad“, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Kombinácia angažovanosti a nápadov prichádzajúcich z našej pestrej komunity sú veľmi veľká sila. V spoločnosti Otis naše Employee Resource Groups - Zamestnanecké Informačné Skupiny (ERG) zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní, udržiavaní a rozvíjaní našej rozmanitej komunity. Po celom svete máme takmer 50 skupín ERG alebo pridružené filiálky.

Tieto skupiny vedené zamestnancami poskytujú školenia, vzájomnú podporu a omnoho viac podľa špeciálnych požiadaviek a potrieb ich členstva. Sú to dôležité komunity v rámci našich väčších organizácií. Odhaduje sa, že 2500 zamestnancov spoločnosti Otis z celého sveta sa zapája do činností skupín ERG. Napr. skupina FORWARD podporuje ženy, ktoré pracujú ako odborníčky v teréne, ponúkajú programy školení a výučbu v profesii, ktorá bola doteraz výlučne určená pre mužov. Skupina FORWARD má teraz vo svojich radoch ako ženy tak aj mužov a od roku 2016, kedy bola založená, si získala viac ako 500 členov. Medzi ďalšie skupiny ERG patria napr. HOLA (Hispanic Organization for Leadership and Advancement - Hispánska Organizácia Pre Vedenie A Rozvoj); GLOW (Gays and Lesbians of Otis Worldwide - Globálna organizácia homosexuálnych zamestnancov spoločnosti Otis); a WAVE (Asian & Pacific Islander profesionáli a spojenci).