Product and services page Place

Sociálna Zodpovednosť

Sme úspešní, pretože sme dobrí podnikoví občania;

Vďaka zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch sa spoločnosť Otis stala skutočným globálnym občanom. Všade, kde podnikáme, konáme s presvedčením, že finančné výsledky a sociálna zodpovednosť idú ruka v ruke.

Podnikové občianstvo považujeme za morálnu zodpovednosť a absolútnu nevyhnutnosť pre spoločnosť – a v plnej miere sa stotožňujeme s myšlienkou, že ak chceme, aby sa nám darilo, musíme konať dobro pre druhých. Preto investujeme do našich miestnych komunít, podporujeme dobrovoľníctvo zamestnancov, zameriavame sa na minimalizáciu environmentálnej stopy, pestujeme kultúry rozmanitosti a inklúzie na pracovisku a dodržiavame najvyššie štandardy bezpečnosti, etiky a kvality.

Snažíme sa ľuďom dať slobodu, aby sa mohli spájať a prosperovať vo svete, ktorý je čoraz vyšší, rýchlejší a inteligentnejší. Takisto sa zaväzujeme zlepšovať životné podmienky všade tam, kde podnikáme.

Naši zamestnanci po celom svete každý rok dobrovoľne obetujú tisíce hodín vlastného času, aby podporili potreby komunít, v ktorých žijú a pracujú.

Program Green Shoots Asia

Naši zamestnanci sú nadšenými zástancami programu Green Shoots, ktorý má zlepšiť vzdelávacie prostredie detí budovaním alebo obnovou vzdelávacích zariadení, zriaďovaním knižníc a poskytovaním výučby, ktorá mladým ľuďom pomôže uvedomiť si výhody environmentálneho povedomia a bezpečnosti. Od roku 2011 program Green Shoots pomohol tisícom detí na základných školách prevažne v Ázií vrátane Číny, Indie, Indonézie, Japonska, Kórey, Malajzie, Mjanmarska, Singapuru, Thajska a Vietnamu.

V roku 2019 zamestnanci spoločnosti Otis strávili celý deň v detskom opatrovateľskom stredisku v kórejskom Soule, kde opravovali podlahy, nanášali nové tapety a vymieňali staré skrinky. Využili túto príležitosť, aby deti poučili o bezpečnosti výťahov a eskalátorov. V Thajsku dobrovoľníci zo spoločnosti Otis dodali rozprašovače vody, stropné ventilátory a ďalšie zásoby do vidieckej školy v provincii, kde sa nachádza 700 detí v núdzi.

Ako urobiť radosť chorým deťom

Naši zamestnanci v Španielsku sa spojili s Nadáciou Theodora, aby priniesli radosť deťom v nemocniciach a špecializovaných opatrovateľských strediskách po celej krajine.

Dobrovoľníci sa obliekajú ako klauni a hrajú sa s deťmi, aby ich potešili. Naša kampaň „Spoločne za jeden úsmev!“ bola ocenená spoločnosťou Premios Empresa Social (ocenenie pre spoločenské podniky), ktorú sponzoruje nezisková organizácia Fundación Gala v rámci odmeňovania korporátnej sociálnej zodpovednosti. Nadácia Theodora bola založená v roku 1993 a jej cieľom je prinášať smiech a radosť deťom v nemocniciach a špecializovaných opatrovateľských strediskách organizovaním návštev dobrovoľníkov, ktorí sú vyškolení zabávať deti.

V každom ročnom období a a v každom meste sú paralympionici víťazi

Zamestnanci spoločnosti Otis sú už dlho nadšenými podporovateľmi Paralympiády a jej poslania: Poskytovať celoročné športové výcviky pre deti a dospelých s duševnými postihnutiami – a zažívať všetky radosti spojené so zážitkami športovcov na Paralympiáde. Tisíce našich zamestnancov sa dobrovoľne zúčastnili na podujatiach po celom svete. Od Tokia a Sydney, cez Paríž, Madrid až po USA. Iní pomáhali s výcvikom športovcov pri rôznych zimných a letných športoch, od alpského lyžovania a snowboardingu po atletickú chôdzu, basketbal a futbal. Mnohí ďalší vyzbierali potrebné finančné prostriedky prostredníctvom každoročných pretekov v atletickej chôdzi a behu.

Vo februári 2020 zamestnanci spoločnosti pomohli odštartovať Zimnú Paralympiádu v štáte Connecticut – čo robia už viac ako 20 rokov.

Udržateľné riešenia

Sme priekopníkmi vo vývoji udržateľných technológií, akou je aj pohon ReGen®. Teraz už štandardné vybavenie pre naše výťahy Gen2® a SkyRise®, regeneratívny pohon ReGen zachytáva energiu, ktorá by sa inak stratila v podobe tepla a premieňa ju na znovu použiteľnú energiu pre ďalšie systémy v budove. Ďalšia inovácia od spoločnosti Otis je CompassPlus®, technológia pre dispečing polohy, šetrí energiu prepnutím niektorých výťahov do pohotovostného režimu pri zníženej premávke.

Náš výťah Gen2 s technológiou pohonu ReGen je menší a dokáže znížiť spotrebu energie o 75 %za normálnych prevádzkových podmienok v porovnaní s konvenčnými systémami bez regeneratívnej technológie.

Podporovanie kultúry bezpečnosti

Ako spoločnosť posilňujeme našu kultúru bezpečnosti, ktorú sme si zadefinovali a všetci zdieľame, pretože nič nie je dôležitejšie ako každodenný a bezpečný návrat zamestnancov spoločnosti Otis do svojich domov. Našim spoločným putom a záväzkom je, že každý z nás má rodinu, osobné ciele a chce prispieť k spoločnosti.

Využívame silu digitálnej technológie, aby sme mohli dosiahnuť náš cieľ. Našich technikov sme vybavili smartfónmi s vlastnými aplikáciami spoločnosti Otis, aby sa im pracovalo ľahšie a bezpečnejšie. Napr. naša nová aplikácia Otis Tune redukuje, ako často sa technici musia vyštverať na vrch kabíny výťahu, keď musia nájsť a odstrániť zdroj hluku alebo vibrácií. Teraz môžu vykonať rovnaké merania zvnútra kabíny spustením aplikácie a umiestnením iPhonu alebo smartfónu na podlahu kabíny výťahu alebo zábradlia eskalátora. Aplikácia Tune zbiera informácie o hluku a vibráciách a potom diagnostikuje potenciálne problémy.

Začiatkom roka 2020 sa našich 69 000 zamestnancov spojilo dokopy s viacerými našimi subdodávateľmi pre Celosvetový deň bezpečnosti. Zamestnanci spoločnosti Otis sa stretli v našich prevádzkach po celom svete, aby prediskutovali najzásadnejšie pravidlá týkajúce sa bezpečnosti pri práci, zdieľali osobné skúsenosti, a aby si pripomenuli najdôležitejšiu hodnotu bezpečnosti spoločnosti Otis.

Mnoho hlasov za jeden cieľ

V našej komunite máme 69 000 spolupracovníkov. Na základe pôvodu, rasy, pohlavia a každej ďalšej charakteristiky vidieť, že naša pracovná sila odráža rozmanitosť našich zákazníkov a trhov, na ktorých pôsobíme. Myslíme si, že to je dostatočný dôvod na to, aby sme zastávali názor, že „vyhráva najlepší nápad“, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Kombinácia angažovanosti a nápadov prichádzajúcich z našej pestrej komunity sú veľmi veľká sila. V spoločnosti Otis naše Employee Resource Groups - Zamestnanecké Informačné Skupiny (ERG) zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní, udržiavaní a rozvíjaní našej rozmanitej komunity. Po celom svete máme takmer 50 skupín ERG alebo pridružené filiálky.

Tieto skupiny vedené zamestnancami poskytujú školenia, vzájomnú podporu a omnoho viac podľa špeciálnych požiadaviek a potrieb ich členstva. Sú to dôležité komunity v rámci našich väčších organizácií. Odhaduje sa, že 2500 zamestnancov spoločnosti Otis z celého sveta sa zapája do činností skupín ERG. Napr. skupina FORWARD podporuje ženy, ktoré pracujú ako odborníčky v teréne, ponúkajú programy školení a výučbu v profesii, ktorá bola doteraz výlučne určená pre mužov. Skupina FORWARD má teraz vo svojich radoch ako ženy tak aj mužov a od roku 2016, kedy bola založená, si získala viac ako 500 členov. Medzi ďalšie skupiny ERG patria napr. HOLA (Hispanic Organization for Leadership and Advancement - Hispánska Organizácia Pre Vedenie A Rozvoj); GLOW (Gays and Lesbians of Otis Worldwide - Globálna organizácia homosexuálnych zamestnancov spoločnosti Otis); a APCOE (Asian Pacific Coalition of Otis Elevator - Ázijská a Tichomorská koalícia pre výťahy spoločnosti Otis).