diversity-inclusion-header-otis2

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

İnsanlarımızı en yüksek potansiyellerine taşıyoruz.

Daha yüksek, daha hızlı, daha akıllı bir dünyada yenilik yapmak, bağlantı kurmak ve gelişmek için gereken çeşitliliği teşvik ve takdir eden  kapsayıcı bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.  


Daha önce görülmemiş bir şekilde hızlı bir değişimin içerisindeyiz. Kentleşme ve dijital hız dünyamızı değiştiriyor ve yeni fırsatlar sunuyor. Birlikte kariyerimizi, iş yerimizi, sektörümüzü ve dünyamızı şekillendirerek olağanüstü bir gelecek yaratabiliriz.

 

Birlikte daha iyiyiz

Otis Küresel Kadın Liderler *

Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz

*2020 itibariyle

Daha fazla bilgi edinin

Kültürel Çeşitliliğe Sahip Uzmanlar*

Çok sesli bir ekibiz

*2020 itibariyle

Daha fazla bilgi edinin

Küresel olarak Çalışan Ağı ve bağlı kuruluşlar *

Yetkilendiriyoruz

*2020 itibariyle

Daha fazla bilgi edinin

Tüm çalışanların kendileri olabileceği ve fikirlerini açıkça paylaşabileceği bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz.

Otis, 200 ülke ve bölgede ürün ve hizmetleriyle , dünya genelinde  yaklaşık 1.300 şehirdeçalışanlarıyla tam anlamıyla küresel bir kuruluştur.. Kültürel çeşitlilik, örgütsel yapımızın bir parçasıdır. Bu uluslararası yapı, hem kültürel anlamda hem de düşünsel boyutta  güçlü bir topluluk geliştirmemizi sağlar. Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Otis'te  gerçekten yenilik yapmanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz.

Harika fikirler dünyayı değiştirme gücüne sahiptir ve bu harika fikir herhangi bir yerden, herhangi birinden gelebilir. Geniş çalışan ağımız ile, çalışanlarımızın düşünce çeşitliliğinden faydalanarak pazardaki konumumuzu geliştiriyoruz.

Otis Eşit Fırsat İşverenidir. Tüm nitelikli adaylar ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ulusal köken, engellilik veya gazilik durumu, yaş veya yürürlükteki yasalara göre korunan diğer sınıfa bakılmaksızın istihdam için eşit olarak dikkate alınacaktır.

Otis 2030’a kadar cinsiyet eşitliğini sağlayacağını taahhüt etti

"Harika fikirlerin herkesten gelelebileceğine inanıyorum. İster farklı bir ırk, din, sosyoekonomik arka plandan ister teknik eğitim, aile modeli veya genel yaşam deneyiminden, kapsayıcı bir fikir gelişebilir."

— Judy Marks, Başkan ve CEO