Sürdürülebilir bağlantı 

"Ürün, hizmet ve operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmak için sürekli çaba sarf ediyoruz; hem şirketimizin hem de müşterilerimizin performansını artırıyoruz.  "

Çevre ve Etki hedefleri 

Otis olarak müşterilerimiz için daha akıllı, sürdürülebilir ve verimli teknolojiler geliştirmenin yanı sıra tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirliği geliştirmeye odaklanıyoruz. Enerji, emisyon ve atık azaltma inisiyatiflerimize rehberlik eden hedeflerimiz, çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının en iyi şekilde uygulanması için tesislerimizin sertifikalanma sürecini de destekliyor.

Sürdürülebilirlik neden önemlidir 

ABD tahminlerine göre, dünya nüfusunun %60'ı 2030 yılına kadar kentsel bölgelerde yaşayacak. Bu dönüşüm, bugün küresel enerji tüketiminin %40'ini oluşturan yüksek binalara daha fazla ihtiyaç duyulması sonucunu doğuracak.  

Dünya çapında geliştirdiği teknolojilerle ile hem üretici hem de servis sağlayıcı pozisyonunda olan Otis, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir çözümleri üretmede rol oynuyor.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EH&S) yönetimi 

Operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmayı taahhüt ediyoruz. ISO sertifikalarına dayanan bir EH&S yönetim sistemi sürdürüyoruz ve küresel bir veri yönetim sistemi aracılığıyla tüm tesislerin hedeflerimize yönelik ilerleme durumunu takip ediyoruz. Otis'in tüm operasyonları, iç ve dış beklentilerin karşılanmasını sağlamak için düzenli olarak denetleniyor.  

Otis, EH&S örnek uygulamaları ile çalışmaya ek olarak LEED ® sertifikalı fabrikalar da dahil olmak üzere yeşil binaların inşası ve kullanımı yoluyla çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını kanıtlıyor.  

 

Emisyonlar, enerji ve iklim değişikliği 

Gelecek için inşa etmek, iklim değişikliğinin aciliyetini kavramayı gerektirir. Otis, kullanım ve emisyonlarımızı azaltmak için tasarlanmış bir enerji ve sera gazı (GHG) stratejisi uyguluyor.  

Daha fazla elektrikli ve hibrit aracın küresel filomuza entegre edilmesi, dijitalizasyon çalışmaları ile gereksiz servis ziyaretlerinin azaltılması, fabrikalarımızda ve diğer tesislerimizde daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının kullanılması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Sürdürülebilir ürünler  

Daha verimli ürünler, binaların sürdürülebilirliğini artırma ve müşterilerin ESG hedeflerini karşılamalarına yardımcı olma yolunda önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Enerji verimliliğini sağlayan mühendislik ürünleri, yirmi yılı aşkın süredir ürün inovasyon stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Otis, tüm bölgelerdeki müşterilerine enerji tasarrufu konusunda sınıfının en iyisi olan ürünleri sunmak için çabalıyor. Bu ürünler, daha küçük ayak izlerini, daha hafif ağırlıkları ve enerji tüketimini azaltan teknolojileri içeriyor. 

Atık azaltma 

Atık yönetimi, EH&S yönetim sistemimizin bir parçasıdır. Mümkün olan her koşulda malzemeleri yeniden kullanmaya veya geri dönüştürmeye çabalıyoruz. Otis fabrikaları, endüstriyel proses atıklarının geri dönüşümünde genel anlamda %99'un üzerinde oranlar elde etmektedir.  

Ayrıca ürün ambalajlama sürecini daha verimli hale getirmek, tehlikeli atıkları azaltmak ve dünyanın dört bir yanındaki tesislerimizde su tasarrufunu sağlamak için adım atıyoruz.

top and bottom lines with blue background

Çevre, Sosyal ve Yönetişim Raporu 

ESG ilkeleri, stratejimize ve kültürümüze yıllardır entegredir. 2021'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu kamu taahhütleri belirledik. Kararlı hedefler ve cesur girişimlerden oluşan bir strateji planladık. En son ESG raporumuz ile ilgili ilerleme durumumuz hakkında daha fazla bilgi edinin. 

ESG Raporunu Görüntüle (PDF)