Governance and Accountability at Otis hero

Yönetişim ve Sorumluluk

ESG Raporunu Görüntüle (PDF)

Şeffafça Bağlanma  

Kişisel sağlık ve emniyeti koruyarak, faaliyetlerimizi doğru bir biçimde yürüterek ve anlaşmalarımıza daima sadık kalarak en üst düzey etik standartlarını gözetiyoruz. Tedarikçilerimizin ve birlikte çalıştığımız diğer kişilerin de aynı ilkeleri benimsemesini sağlıyoruz.

Yönetişim ve Sorumluluk hedefleri 

Çalışanlarımızın hizmet verdiğimiz müşterileri ve çevremizdeki toplulukları temsil etmesini sağlamak için kurum kültürümüzde çeşitliliği, eşitliği ve katılımı önceliklendirmeyi amaçladığımız gibi aynı taahhüdü paylaşan tedarikçilerle çalışmayı arzuluyoruz. Harcamalarımızı planlarken çeşitli tedarikçilerle çalışabilmeyi de dikkate alıyoruz.

Yönetişim neden önemlidir 

Her gün 2 milyar insanı taşımaktayız. Bu, bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Müşterilerimiz, yolcularımız, partnerlerimiz ve etkileşim kurduğumuz herkes ile olan bağımız, işimizi her zaman doğru bir şekilde yapmamıza bağlıdır. Emniyet, etik ve kaliteden oluşan Otis Mutlak Değerlerimiz, bizi tanımlayan ve farklı kılan, faaliyetlerimizi şekillendiren kılavuz ilkelerdir.  

Bu ilkeler, davranış standartlarımızı belirlemekte, etik ve değer temelli karar alma olanağı sağlamaktadır. Antitröst, yolsuzlukla mücadele, uluslararası ticaret, insan hakları ve diğer mevzuat uyum risk alanlarını kapsayan özel şirket politikalarımız, mutlak değerlerimizin tamamlayacısı niteliğindedir.

Etik ve dürüstlük 

Paydaşlarımızla olan her temasımızda ve etkileşimimizde, etik, yasal ve şeffaf bir şekilde davranacağımıza dair tereddütsüz bir taahhütte bulunuyoruz.

Dürüstlüğe ve güvene dayalı kültürümüzü korumak, mutlak değerlerimize ve şirket politikalarına uyum sağlamak için üç ayda bir kez online olarak risk bazlı eğitim yürütüyoruz.

Ayrıca yıllık olarak düzenlediğimiz global bir girişim olan Etik Konuşması ile süpervizörlerin görüşmeler esnasında yaşanan etik zorluklarla ilgili takımlarına liderlik ettiği çalışmayı da yürütmekteyiz.

Sorumlu satın alma   

Başarımızda kritik bir öneme sahip olan tedarikçilerimiz, yıllık maliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Otis, tedarik zincirimiz genelinde sağlıksız çalışma koşulları veya çatışmaya yol açan madenlerle ilgili insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmayı taahhüt ediyor.

Tedarikçi Davranış Kurallarımız, etik iş uygulamalarına olan bağlılığı teşvik etmek de dahil olmak üzere tedarikçilerimize yönelik beklentilerimizi özetliyor ve onları kendimiz için oluşturduğumuz standartlara karşı sorumlu tutuyor.

Siber güvenlik, veri gizliliği ve fikri mülkiyet 

Tüm verileri son derece dikkatli bir şekilde topluyor, yönetiyor, depoluyor ve koruyoruz. Siber güvenliğe karşı benimsediğimiz risk tabanlı yaklaşım ile tüm operasyonlarımızda siber güvenlik politikaları uyguluyor, geliştirdiğimiz ürünleri ve sunduğumuz hizmeti güvenli bir şekilde tasarlıyoruz.

Çalışanlarımızı, yüklenicileri ve müşterilerimizi bizimle çalışıtıkları süre boyunca ortaya çıkan güvenlik açıklarını bildirmeye ve aldığımız güvenilir raporları araştırmaya teşvik ediyoruz. 

Sesini duyur

Şirketimizin, çalışanlarımızın ve kurduğumuz ilişkilerin itibarını ve doğruluğunu hep birlikte gözetmemiz gerekir. Otis'te herkesin bir sesi vardır ve doğru olmadığını düşündükleri herhangi bir durum hakkında düşüncelerini açıkça ve özgürce ifade etmeleri beklenir.

Çalışanlarımıza, Otis Mutlak Değerleri, şirket politikaları, prosedürler, yasa ve düzenlemelerin ihlal edildiğini fark ettiklerinde soru sorma veya sorun bildirme konusunda yetki veriyoruz. Anonim bir şekilde raporlamaya da olanak veren pek çok seçenek yoluyla görüşlerini veya endişelerini paylaşmalarını mümkün kılıyoruz.

top and bottom lines with blue background

Çevre, Sosyal ve Yönetişim Raporu 

ESG ilkeleri, stratejimize ve kültürümüze yıllardır entegredir. 2021'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu kamu taahhütleri belirledik. Kararlı hedefler ve cesur girişimlerden oluşan bir strateji planladık. En son ESG raporumuz ile ilgili ilerleme durumumuz hakkında daha fazla bilgi edinin. 

ESG Raporunu Görüntüle (PDF)