Environment and Impact at Otis image

Środowisko i wpływ  

Wyświetl raport ESG (PDF)

Łączenie w sposób zrównoważony

Nieustannie dążymy do zmniejszenia wpływu naszych produktów, usług i operacji na środowisko, poprawiając wydajność naszej firmy oraz naszych klientów.

Cele dotyczące środowiska i wpływu

Oprócz innowacyjnych, inteligentniejszych, bardziej zrównoważonych i wydajnych technologii dla naszych klientów, firma Otis koncentruje się na poprawie zrównoważonego rozwoju w całej naszej działalności. Nasze cele wytyczą nasze inicjatywy w zakresie energii, emisji i redukcji odpadów oraz wspierają postęp naszych zakładów w kierunku certyfikacji najlepszych praktyk w zakresie norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

Dlaczego zrównoważony rozwój ma znaczenie 

Według prognoz ONZ do 2030 r. 60% ludności świata będzie mieszkało na obszarach miejskich. Ta transformacja będzie wymagała większych i wyższych budynków, które obecnie stanowią 40% światowego zużycia energii.

Jako producent i dostawca usług w zakresie budowania technologii na całym świecie, firma Otis ma do spełnienia rolę w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań, których świat potrzebuje.

Zarządzanie środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy (EH&S)

Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć wpływ naszych działań na środowisko naturalne. Utrzymujemy system zarządzania BHP oparty na certyfikatach ISO, śledzimy postępy wszystkich obiektów w realizacji naszych celów za pomocą globalnego systemu zarządzania danymi; rutynowo przeprowadzane są audyty, aby zapewnić, że operacje firmy Otis spełniają oczekiwania wewnętrzne i zewnętrzne.

Oprócz stosowania najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska i BHP, firma Otis wangażyje się w ochronę środowiska poprzez budowę i użytkowanie zielonych budynków, w tym fabryk posiadających certyfikat LEED®.

 

Emisje, energia i zmiany klimatu

Budowanie przyszłości oznacza pilne reagowanie na zmiany klimatu. Firma Otis wdraża strategię w zakresie energii i gazów cieplarnianych, której celem jest obniżenie zużycia i emisji.

Nasze wysiłki obejmują integrację większej liczby pojazdów elektrycznych i hybrydowych z naszą globalną flotą, cyfryzację w celu ograniczenia niepotrzebnych wizyt serwisowych oraz wykorzystanie większej liczby odnawialnych źródeł energii w naszych fabrykach i innych obiektach.

Produkty przyjazne dla środowiska

Tworzenie bardziej wydajnych produktów może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy zrównoważonego rozwoju budynków i pomóc klientom w osiągnięciu ich własnych celów ESG. Projektowanie produktów, które są energooszczędne, stanowi integralną część naszej strategii innowacji produktowej od ponad dwóch dekad.

Otis stara się oferować klientom w każdym regionie najlepsze w swojej klasie, energooszczędne produkty. Obejmują one rozwiązania o mniejszej powierzchni i masie oraz technologie, które zmniejszają zużycie energii.

Zmniejszenie ilości odpadów

Zarządzanie odpadami jest częścią naszego systemu zarządzania BHP. Staramy się ponownie wykorzystywać lub poddawać recyklingowi materiały wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a fabryki Otis zazwyczaj osiągają wskaźniki recyklingu odpadów z procesów przemysłowych (IPW) powyżej 99%.

Podejmujemy również wysiłki w celu zwiększenia efektywności pakowania produktów, zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych i wdrażania działań na rzecz oszczędzania wody w zakładach na całym świecie.

top and bottom lines with blue background

Sprawozdanie w sprawie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania 

Zasady ESG są wpisane w naszą strategię i kulturę od dziesięcioleci. W 2021 r. zostaliśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i podjęliśmy publiczne zobowiązania, które są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nakreśliliśmy jasną strategię z ambitnymi celami i śmiałymi inicjatywami. Więcej o naszych postępach można przeczytać w naszym najnowszym raporcie ESG. 

Wyświetl raport ESG (PDF)