People walking out of the elevator

Ludzie i społeczności  

Wyświetl raport ESG (PDF)

Połączenie   

Wspieramy kulturę, która obejmuje wiele głosów i punktów widzenia, a także wspieramy naszych kolegów poprzez szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego. Angażujemy się w społeczności wokół nas, wspierając przyczyny i projekty, które się różnią.

Cele dotyczące ludzi i społeczności 

Inwestujemy w lokalne społeczności, zachęcamy pracowników do włączania się w działania, pielęgnujemy kulturę pracy, w której każdy głos czuje się bezpieczny, mile widziany i słyszany – angażujemy się w rozwój sprawiedliwości społecznej na całym świecie.  

Dlaczego różnorodność ma znaczenie  

Łączymy globalną skalę z lokalnym podejściem - mamy ponad 1400 oddziałów i biur, jesteśmy bezpośrednio obecni w około 80 krajach, a nasi klienci działają w ponad 200 krajach i terytoriach.

Naszą siłę czerpiemy z różnorodności i wkładu, jaki wnoszą przedstawiciele wielu kultur, płci, ras, pokoleń i umiejętności.

Różnorodność, sprawiedliwość i poczucie przynależności 

Firma Otis od dawna angażuje się w działania na rzecz różnorodności, równości i integracji, ale w ostatnich latach wielokrotnie przypominano nam, że musimy zrobić więcej.

Nasze Zobowiązanie do Zmian zapewnia przejrzystość i nakłada na nas odpowiedzialność za stały i wymierny postęp w tych obszarach.

Nasza praca wymaga od nas przyjrzenia się samym sobie, naszym programom i procesom, a także wyjścia poza firmę Otis i dotarcia do okolicznych społeczności, zapewniając nowe możliwości, kształcąc i szkoląc kolejne pokolenie profesjonalistów.

Rozwój, zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Początki naszej działalności wiążemy z geniuszem jednego człowieka, a kolejne pokolenia innowatorów, którzy przyszli po nim, utrzymują nas w czołówce branży, którą stworzył. Pielęgnujemy tę pionierską kulturę, zachęcając naszych współpracowników do dzielenia się pomysłami, rozwijania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Oferujemy szereg programów edukacyjnych, w tym Uniwersytet Otis i Program Naukowy dla Pracowników, a także programy szkoleniowe mające na celu doskonalenie umiejętności naszych specjalistów w terenie.

Społeczność 

Firma Otis ma bogatą historię zaangażowania w życie społeczności lokalnych, a jej partnerstwo trwa od dziesięcioleci. Wspieramy szereg kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością sprzyjającą włączeniu społecznemu, inwestujemy w przedmioty STEM: naukę, technologię, inżynierię i matematykę oraz tworzymy społeczności tętniące życiem.

W 2020 r. uruchomiliśmy Made to Move Communities™, nasz sygnaturowy program społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i kontynuujemy napędzanie corocznego wzrostu i wpływu poprzez dostarczanie unikalnych programów i bezpośredniego mentoringu uczniom i szkołom w niedoreprezentowanych społecznościach, rozbudzając wczesne, trwające całe życie zainteresowanie STEM.  

top and bottom lines with blue background

Sprawozdanie w sprawie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania 

Zasady ESG są wpisane w naszą strategię i kulturę od dziesięcioleci. W 2021 r. zostaliśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i podjęliśmy publiczne zobowiązania, które są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nakreśliliśmy jasną strategię z ambitnymi celami i śmiałymi inicjatywami. Więcej o naszych postępach można przeczytać w naszym najnowszym raporcie ESG. 

Wyświetl raport ESG (PDF)