2020 Artiklar › 03.16.2020

03.16.2020

Budskap i relation till Coronavirus (Covid 19)

Otis logo


Ladda ner foto

Det finns inget som är mer viktigt i Otis än hälsa och säkerhet för våra kunder, medarbetare och våra brukare och resenärer

Vi följer aktivt utvecklingen kring Corona viruset, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkra att vi möter kundkrav och samtidigt säkerheten för våra medarbetare.

Situationen förändras dag för dag, nedan följer vad vi gör just nu:

•Alla medarbetare uppmanas att följa riktlinjer för personlig hygien och hälsa, utifrån rekommendationer från myndigheter och världshälsoorganisationen. (WHO)

•Vi följer riktlinjer för resor och hälsorekommendationer från nationella och lokala myndigheter och WHO och vi delar regeulbundet senaste hälsoinformation med våra medarbetare

•Som alltid har alla medarbetare på fältet inom Otis, lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Många av dem kommer att vara i tjänst för att hålla våra kunder i rörlighet runt om i världen.

•Medarbetare som inte mår bra, insjuknar, kommer att uppmanas att stanna hemma, och informera sin arbetsledare om sitt tillstånd.

•I vissa regioner efterfrågar vi att medarbeare arbetar hemifrån, om arbetet tillåter.

Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen så att vi kan agera snabbt när situationen utvecklas.

Återigen är vår första prioritet under denna tid hälsa och välbefinnande för våra anställda, kunder och människor som förlitar sig på våra produkter och tjänster varje dag.

Otis Hissteam

March 16, 2020

Budskap i relation till Coronavirus (Covid 19)

Läs artikeln
Feb 11, 2020 FARMINGTON, Connecticut, United States

Otis Presents Growth and Value Creation Strategy at Investor Day

Läs artikeln