2019 Статті › 02.12.2019

02.12.2019 Київ,

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ОТІС»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 07.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 677 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 677 556 штук.

March 29, 2019 Київ

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ'ОТІС'

Прочитати статтю
Feb 13, 2019 Київ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Прочитати статтю