2019 Статті › 02.12.2019

02.12.2019 Київ,

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ОТІС»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 07.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 677 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 677 556 штук.

March 24, 2020 Київ

Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ'ОТІС'

Прочитати статтю
March 16, 2020

Повідомлення про коронавірус (COVID-19)

Прочитати статтю